Bekämpning av kackerlackor

Kackerlackor (Blattaria eller Blattodea) är en ordning i klassen insekter, som omfattar omkring 4 000 arter

web_hero_kackerlacka_falk