Bekämpning av möss

Möss (Mus) är ett släkte i underfamiljen Murinae som i sin tur tillhör familjen råttdjur. Släktet omfattar 39 arter. Flera arter är kulturföljare men det finns även arter som lever i skogsområden.
skadedjur