Bekämpning av träskadeinsekter

Vid sanering av träskadeinsekter är det viktigt att lokalisera var de finns och att göra dessa platser åtkomliga för bekämpningsmedel.

img_0933